Todos en algún momento hemos sido víctimas de algún delito, robo, asalto y sería peor si a consecuencia de ...